Klub Tańca Dawnego „Alta Novella” , działający w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie, powstał we wrześniu 2014 r. Instruktorem klubu jest Katarzyna Mazur, od wielu lat związana z tańcem dawnym, prowadząca także w SDK zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży (zajęcia umuzykalniające wg Teorii Uczenia się Muzyki E.Gordona, oraz naukę gry na fortepianie Metodą Suzuki).

Założeniem spotkań w Klubie „Alta Novella” jest poznawanie i odtwarzanie dawnej kultury tanecznej z jej bogactwem muzycznym, choreograficznym i obyczajowym. Zajęcia w klubie mają przy tym na celu zaspakajać potrzeby kulturalne i stwarzać możliwość udziału w działaniach kulturalnych nietuzinkowych, wysublimowanych estetycznie, ale dostępnych  dla ogółu odbiorców, promować aktywny, twórczy styl życia i uaktywniać zasoby twórcze, kreatywność i zaangażowanie osób dorosłych.

Dostarczając sposobów i pomysłów na ciekawe, aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu,   „Alta Novella” proponuje, oprócz poznawania muzyki i tańca różnych epok historycznych (od XV do XIX w, a także lat 20 XX wieku),  poznawanie innych stylów tanecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowych, tradycyjnych tańców w kręgu, które są doskonała droga do rozwoju muzycznego i ruchowego.

W sierpniu 2015 grupa wzięła po raz pierwszy udział w Spotkaniach z Tańcem Dawnym KOROWÓD, prezentując premierowy spektakl „Mała Syrenka” na motywach baśni H. Ch Andersena do autorskich choreografii. Spektakl ten był także przedstawiony dzieciom  uczęszczającym na zajęcia muzyczne do SDK, znajdując uznanie u najmłodszych widzów.

Kolejne spektakle, w których Alta Novella sięgnęła po inspiracje taneczne i literackie różnych epok to : Dowolny krok w stylu lat 20tych XX w., Opowieść o Róży z na motywach Romance de la Rose Wilhelma z Lorris, Wspomnienie – z poezją Aleksandra Puszkina i tańcami salonowymi XIX w, Klejnoty do muzyki G.Ph . Haendla, oraz proponowane na obecnym festiwalu Dawno temu, na motywach sztuk Szekspira.

Przez pierwsze półrocze 2017 roku ”Alta Novella” prowadziła w SDK projekt kulturalno-edukacyjny „Szekspir dla dzieci” .  Przybliżała uczestniczącym w projekcie dzieciom choreografie dawnych mistrzów, a w finałowym spektaklu „Romeo i Julia” pomogła wykorzystać dzieciom zdobyte w czasie warsztatów umiejętności taneczne, muzyczne i wiedzę kostiumologiczną.

Obecnie zaangażowana jest w  projekt Swego nie znacie prezentujący dzieciom tańce narodowe  i pieśni polskie.