Kutnowska Grupa Tańca Dawnego „La Danse” powstała w 2016 r.  Zespół prowadzony przez Helenę Oszmiańską i Piotra Bielickiego, liczący obecnie  23 członków, działa przy Muzeum Regionalnym w Kutnie i dzięki wsparciu Kutnowskiego Domu Kultury. Ideą założenia grupy z inicjatywy dra Piotra Stasiaka z kutnowskiego muzeum, było promowanie kutnowskiego zabytku – pałacu podróżnego Augusta III Wettyna, którego rewaloryzacja rozpoczęła się w 2015 roku, oraz popularyzowanie obyczajów związanych z okresem unii polsko – saskiej.

Grupa zajmuje się odtwarzaniem tańców dworskich z XVII i XVIII wieku, głównie kontredansów w kostiumach z epoki. Grupa trenuje również pod okiem mistrza tańca dawnego  Ingo Günthera z Instytutu Tańca Historycznego w Berlinie. Ponadto realizujemy krótkie wydarzenia teatralno – taneczne.

Od 2017 roku grupa prezentuje swoje umiejętności  głównie podczas Festynu Saskiego w Kutnie oraz podczas takich wydarzeń jak Noc Muzeów, w ramach pokazów szkolnych, czy przedstawień w ramach specjalnych pokazów w domach kultury.