16kw./19

Fontana dei pazzi

“Fontana dei pazzi”, czyli “Fontanna szaleńców”, zaczęła istnieć jako zespół w 2010 roku. Dla większości z nas przygoda z tańcem dawnym zaczęła się jeszcze wcześniej — od balów historycznych i spotkań kontredansowych przy fontannie w Ogrodzie Saskim, od której wzięliśmy nazwę.

Read More...
16kw./19

Ver Vetustatis

Zespół powstał w  Warszawie, z rokiem 2005, w którym to oficjalnie zaczęto używać nazwę – Ver Vetustatis – w wolnym tłumaczeniu oznacza Wiosnę Dawnych Czasów. Tak też można określić całe przedsięwzięcie zespołu. Jest to grupa przyjaciół, która kochając historię dawnych

Read More...
16kw./19

Akademia Tańca Dawnego

Akademia Tańca Dawnego – to grupa ludzi pasjonujących się odtwarzaniem nie tylko tańców, ale również realiów wieków dawnych. Zaczeli tańczyć w grupie Lorica w 1998 roku, a od 2006 występują pod nazwą Akademia Tańca Dawnego. W repertuarze zespołu znajdują się programy, gdzie

Read More...